pętla histerezy magnetycznej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Histereza

. Na wykresie dwóch zależnych od siebie wielkości, zjawisko histerezy ukazuje się najczęściej jako pętla. W przypadku braku histerezy wykres jest pojedynczym łukiem krzywej (w szczególności odcinkiem dla materiałów liniowych).Tzw. histereza kapilarna dotyczy izoterm adsorpcji na materiałach porowatych

Materiały magnetycznie miękkie

Materiały magnetycznie miękkie – umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji HC jest poniżej 1000 A/m (HC przyjmuje tylko wartości dodatnie). Własności magnetycznePętla histerezy materiału magnetycznie miękkiego jest stosunkowo

Szczelina powietrzna

wzrost ogólnej reluktancji magnetowodu, to utrudnia to nasycenie magnetyczne rdzenia. Jednocześnie pętla histerezy magnetycznej ulega pochyleniu i taki obwód jest bardziej liniowy (pomimo że jego ogólne własności są mniej optymalne niż obwodu bez szczeliny). Właściwość tą wykorzystuje się przy budowie

Materiały magnetycznie twarde

magnetycznePętla histerezy materiału magnetycznie twardego jest stosunkowo "szeroka" z uwagi na duże wartości HC.Pożądanymi parametrami materiału magnetycznie twardego są: duża wartość remanencji (indukcji szczątkowej), pozwalająca uzyskać siły mechanicznej (proporcjonalnej do kwadratu indukcji) duże natężenie

Pseudozawory spinowe

histerezy magnetycznej, natomiast ferromagnetyk F2 jest materiałem miękkim magnetycznie z wąską pętlą histerezy. Na rys. 1. przedstawiono pętle histerezy warstw F1 i F2, o polach koercji HC(1) > HC(2), oraz pętle histerezy całego układu, czyli pseudozaworu spinowego. Na rysunku tym widać, że wysoka wartość

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.