konstrukcja pięciokąta foremnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wielokąt gwiaździsty

foremnego z innym, niesąsiednim wierzchołkiem i kontynuowaniem tego procesu aż powrócimy do wyjściowego wierzchołka. Na przykład, pentagram otrzymujemy w następujący sposób z pięciokąta foremnego: kreślimy odcinek z pierwszego wierzchołka do trzeciego, potem odcinek z trzeciego do piątego, z piątego

Dziesięciokąt foremny

{a}{2}\left( 1 +\sqrt{5} \right) Wzór na długość promienia okręgu wpisanego w dziesięciokąt foremny: r = \frac{a}{2}\sqrt{5 + 2\sqrt{5}} Konstrukcja dziesięciokąta foremnego

Pięciokąt

Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych. Szczególnym przypadkiem pięciokąta jest pięciokąt foremny.Pięciokąt foremny – figura wypukła, pięciokąt o wszystkich bokach równej długości i wszystkich kątach równych. Pięciokąty foremne stanowią

Dwunastokąt foremny

Dwunastokąt foremny - w geometrii wielokąt o dwunastu bokach mający wszystkie boki i kąty równe. W dwunastokącie foremnym każdy kąt ma miarę 150°. Wzory Pole powierzchni P = 3a^2(2+\sqrt{3}), gdzie a - długość boku dwunastokąta foremnego.lub:P = 3 a^2 \operatorname{ctg} \frac{\pi}{12} = 3 a^2

Pentagram

Pentagram, gwiazda pitagorejska – figura geometryczna – wielokąt gwiaździsty foremny. W wielu kulturach pentagram uważany jest za symbol magiczny. GeometriaPrzykładowe sposoby skonstruowania pentagramu: Idealny pentagram powstaje poprzez wyrysowanie przekątnych pięciokąta foremnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.